Translate Company
Näin Cobolt toimii käytännössä

Ranskan käännökset

Ranska on yksi maailman suurimmista kielistä, ja sillä on yhteensä 265 puhujaa. Se on useiden kansainvälisten järjestöjen, kuten YK:n, virallinen kieli, ja sitä puhutaan laajalti eri maissa myös Euroopan ulkopuolella.

Tilastojen mukaan 26 % Euroopan unionin väestöstä puhuu sujuvaa ranskaa, joten kieli on maanosan kolmanneksi puhutuin. Ranska on yksi maailman kehittyneimmistä maista ja tuottaa vuosittain vahvoja tuloksia useilla eri sektoreilla, esimerkiksi maatalouden, kaupan ja huipputekniikan aloilla.

Ranskaan laajentumista havittelevien yhtiöiden on pystyttävä tarjoamaan tuote- ja palveluvalikoimansa virheettömälle ranskalle käännettynä. Translate Company tarjoaa ranskankielisiä ammattikäännöksiä useilla eri aloilla. Käännöksemme ovat edullisia, luotettavia ja poikkeuksetta täsmällisiä.

Ranskan kieli

Ranska on romaaninen kieli, joka on erityisesti Ranskan valtiossa mutta myös laajalti ympäri maailmaa puhuttu kieli: sillä on virallinen asema 29 maassa. 1600-luvulta 1900-luvulle ranska oli tärkein kansainvälisen viestinnän kieli. Vaikka englanti onkin sittemmin vienyt sen aseman, se on edelleen yksi kansainvälisen politiikan ja kaupan käytetyimmistä kielistä.

Ranskan valtion lisäksi merkittäviin ranskankielisiin maihin lukeutuvat Belgia ja Kanada, jotka ovat molemmat taloudellisesti hyvin kehittyneitä maita. Ranskaa puhutaan myös eri Afrikan maissa, jotka kuuluivat menneinä vuosisatoina Ranskan siirtomaihin.

Ammattitaitoiset kääntäjät

Käytämme huolellisesti valittuja, auktorisoituja asiantuntijakääntäjiä, joilla on näkemystä ja tietoa paikallisesta kulttuurista ja kielenkäytöstä.

  • Auktorisoidut kääntäjät
  • Spesialistit ja asiantuntijat
  • Paikallistuntemus
  • Oikoluku sisältyy hintaan

Lue lisää erikoisaloistamme ja siitä, mitä voidaan odottaa, kun käännöksen on laatinut Translate Companyn kääntäjä

Käännätä asiakirjasi

Ota yhteyttä

Oikoluvulla
saavutetaan virheettömät tulokset

Käännöspalvelujen lisäksi tarjoamme tarkkoja ja tehokkaita oikolukupalveluita. Ammattilaistaitoista oikolukua suositellaan virheettömän käännöksen varmistamiseksi.

Tyytyväisyys ja
laatu taattu

Translate Company takaa käännösasiakkailleen 100% tyytyväisyyden.
Lisää tietoa

Luottamuksellisuus

Translate Company allekirjoittaa aina salassapitosopimuksen. Niin asiakkaamme saavat varmistuksen, että asiakirjojen luonnetta ja niiden sisältöä ei paljasteta muille osapuolille.

Ota yhteyttä

sales@translatecompany.com
Sähköposti