Translate Company
Näin Cobolt toimii käytännössä

Puolan käännökset

Puolan kieli ei välttämättä kuulu maailman suurimpiin kieliin, mutta Puola on yksi nopeimmin kehittyvistä kansantalouksista. Puola on monen Itä- ja Keski-Eurooppaan laajentumista havittelevan yrityksen ensimmäinen kohde, ja täsmälliset puolan käännökset ovat menestymisen kannalta olennaisia.

Kielen suhteellinen harvinaisuus tarkoittaa usein sitä, että sopivia käännöspalveluja on vaikeaa löytää lyhyellä varoitusajalla. Toisaalta viime aikoina monet käännösyritykset ovat tunnistaneet puolan kielen kasvavan merkityksen ja tarjoavat ammattimaisia puolan käännöspalveluja laajalle joukolle erilaisia asiakkaita.

Puolan kieli

Puola on länsislaavilainen kieli, jota puhutaan pääasiassa Keski-Euroopassa. Se on Puolan valtion virallinen kieli. Vaikka puolalla onkin monia murteita, se on kielenä kuitenkin melko homogeeninen ja käyttää yhtenäistä kirjoitusjärjestelmää.

Useimmat puolan puhujat asuvat Puolassa, keskisen Itä-Euroopan maassa, joka on yksi Euroopan nopeimmin kehittyvistä talouksista. Puolasta on arvioitu tulevan Euroopan unionin suurin maataloustuottaja, ja se on yksi maanosan eniten ulkomaisia investointeja vastaanottava maa.

Ammattitaitoiset kääntäjät

Käytämme huolellisesti valittuja, auktorisoituja asiantuntijakääntäjiä, joilla on näkemystä ja tietoa paikallisesta kulttuurista ja kielenkäytöstä.

  • Auktorisoidut kääntäjät
  • Spesialistit ja asiantuntijat
  • Paikallistuntemus
  • Oikoluku sisältyy hintaan

Lue lisää erikoisaloistamme ja siitä, mitä voidaan odottaa, kun käännöksen on laatinut Translate Companyn kääntäjä

Käännätä asiakirjasi

Ota yhteyttä

Oikoluvulla
saavutetaan virheettömät tulokset

Käännöspalvelujen lisäksi tarjoamme tarkkoja ja tehokkaita oikolukupalveluita. Ammattilaistaitoista oikolukua suositellaan virheettömän käännöksen varmistamiseksi.

Tyytyväisyys ja
laatu taattu

Translate Company takaa käännösasiakkailleen 100% tyytyväisyyden.
Lisää tietoa

Luottamuksellisuus

Translate Company allekirjoittaa aina salassapitosopimuksen. Niin asiakkaamme saavat varmistuksen, että asiakirjojen luonnetta ja niiden sisältöä ei paljasteta muille osapuolille.

Ota yhteyttä

sales@translatecompany.com
Sähköposti