Translate Company
Näin Cobolt toimii käytännössä

Portugalin käännökset

Portugali on maailman viidenneksi suurin kieli ja virallinen kieli Portugalissa, Brasiliassa ja useissa Afrikan maissa. Portugali on yksi kehitysmaiden käytetyimmistä kielistä, erityisesti Etelä-Amerikassa.

Eniten portugalia puhutaan Brasiliassa, jota pidetään yhtenä maailman nopeimmin kasvavista suurista talouksista. Nousujohtoisuutensa ansiosta Brasilian markkinat hyötyvät vuosittain huomattavista investoinneista ja vilkastuneesta kansainvälisestä kaupasta. Jos aikeissa on laajentuminen tälle nopeasti kehittyvälle markkina-alueelle, on luonnollisesti tarjottava tarkkoja portugalin kielen käännöksiä omista palveluista.

Translate Company teettää portugalin käännökset aina ammattikääntäjillä, tekstin pituudesta tai haastavuudesta riippumatta. Luotettavien käännöspalvelujemme kautta laaditut käännökset välittävät aina lähdeasiakirjan viestin täsmällisesti.

Portugalin kieli

Portugalin kieli kehittyi Pohjois-Portugalissa 800-luvulla. Kun Iberian niemimaa oli saatu valloitettua takaisin Arabeilta, kieli levisi koko modernin Portugalin alueelle. Myöhemmin, suurten maantieteellisten löytöjen aikakaudella, portugalin kieli levisi kaikkialle maailmaan ja siitä tuli Portugalin siirtomaiden pääasiallinen kieli.

Nykyisin kielellä on kaksi päämurretta, euroopanportugali ja brasilianportugali. Niiden puhujat ymmärtävät toisiaan, mutta niiden kieliasussa ja ilmaisuissa on merkittäviä eroja. On oleellista, että käännös lokalisoidaan oikeille kohdemarkkinoille, jotta sekaannuksilta tai epäjohdonmukaisuuksilta vältytään.

Ammattitaitoiset kääntäjät

Käytämme huolellisesti valittuja, auktorisoituja asiantuntijakääntäjiä, joilla on näkemystä ja tietoa paikallisesta kulttuurista ja kielenkäytöstä.

  • Auktorisoidut kääntäjät
  • Spesialistit ja asiantuntijat
  • Paikallistuntemus
  • Oikoluku sisältyy hintaan

Lue lisää erikoisaloistamme ja siitä, mitä voidaan odottaa, kun käännöksen on laatinut Translate Companyn kääntäjä

Käännätä asiakirjasi

Ota yhteyttä

Oikoluvulla
saavutetaan virheettömät tulokset

Käännöspalvelujen lisäksi tarjoamme tarkkoja ja tehokkaita oikolukupalveluita. Ammattilaistaitoista oikolukua suositellaan virheettömän käännöksen varmistamiseksi.

Tyytyväisyys ja
laatu taattu

Translate Company takaa käännösasiakkailleen 100% tyytyväisyyden.
Lisää tietoa

Luottamuksellisuus

Translate Company allekirjoittaa aina salassapitosopimuksen. Niin asiakkaamme saavat varmistuksen, että asiakirjojen luonnetta ja niiden sisältöä ei paljasteta muille osapuolille.

Ota yhteyttä

sales@translatecompany.com
Sähköposti