Translate Company
Se Cobolt på riktigt

Översättning till franska

Franska är ett av de största språken och talas av 265 miljoner människor. Det är det officiella språket i många internationella organisationer, exempelvis FN, och det talas även i många länder utanför Europa.

Enligt statistiken talar 26 % av befolkningen inom EU franska flytande, vilket gör det till det tredje största språket på kontinenten. Frankrike är ett av de mest välutvecklade länderna i världen och visar varje år upp goda resultat inom många sektorer, som jordbruk, handel, högteknologisk industri och annat.

Det är viktigt för verksamheter som vill expandera in på den franska marknaden att ha en felfri och pålitlig fransk översättning av produktportföljen. Translate Company tillhandahåller professionella franska översättningar inom många viktiga områden. Våra översättningar är prisvärda, pålitliga och alltid exakta.

Om franska språket

Franska är ett av de romanska språken, det talas främst i Frankrike men är spritt över hela världen med status som officiellt språk i 29 stater. Franska var det dominerande internationella språket under 1600-talet och fram till 1900-talet. Idag är det, trots att engelskan har tagit över, fortfarande ett av de mest använda språken inom internationell politik och handel.

Förutom Frankrike finns det även större fransktalande befolkningar i Belgien och Kanada, två ekonomiskt utvecklade länder. Det talas även franska i ett antal afrikanska länder som har varit franska kolonier under de senaste århundradena.

Professionella översättare

VI har noga valt ut ett team med certifierade expertöversättare som har lokal insikt och kunnande.

  • Certifierade översättare
  • Specialister och experter
  • Lokal kunskap
  • Korrekturläsning ingår

Läs mer om våra expertisområden och vad du kan förvänta dig gällande innehåll som översatts av en av Translate Companys översättare.

Översätt dina dokument

Kontakta oss

Korrekturläsning för perfekt resultat

Förutom översättningstjänster erbjuder vi även exakta och effektiva korrekturtjänster. Vi rekommenderar professionell korrekturläsning för att säkerställa felfria översättningar.

Belåtenhet och kvalitet garanteras

När du väljer Translate Company för dina översättningsprojekt garanterar vi att du blir nöjd – till 100 procent.
Lär dig mer

Sekretesspolicy

Translate Company har alltid undertecknade sekretessavtal, Non-Disclosure Agreement. Våra kunder kan vara helt säkra på att deras dokument och dess innehåll kommer inte att lämnas ut till andra parter.

Hör av dig

sales@translatecompany.com
E-post