Translate Company
Se Cobolt på riktigt

Översättning till tyska

Tyska tillhör de största språken, så att kunna tyska eller översätta dina erbjudanden till tyska kan öppna upp många expansionsmöjligheter. Affärsmöjligheterna på den tyska marknaden är många, och de inkluderar de mest lönsamma sektorerna som industri, jordbruk, IT, medicin, ekonomi och annat.

Tyska talas i många europeiska länder, vilket innebär att det är mindre beroende av engelskan. De flesta tyska verksamheter föredrar att använda deras modersmål i det dagliga arbetet och även i samarbete med andra nationaliteter.

Det är viktigt att välja de mest pålitliga översättningstjänsterna och det är därför Translate Company enbart erbjuder professionella tyska översättningar. Du kan vara helt säker på att din tyska översättning alltid är exakt och ytterst professionell.

Om tyska språket

Tyska är det största av de indogermanska språken och ett av världens största språk. Det är släkt med andra europeiska språk som danska, norska, svenska, holländska och engelska. Tyska är det officiella språket i sju europeiska länder och dessa tillhör alla kontinentens ledande ekonomier.

Det moderna tyska språket utvecklades inte förrän under 1700-talet när välkända författare och lingvister utvecklade det tyska språket som talas och skrivs idag. Historiskt har tyska varit det officiella språket i flera av Europas imperier, som Österrike-Ungern och tysk-romerska riket. Och även om dessa världsimperier inte längre existerar är tyska fortfarande ett av de mest spridda och kulturellt viktiga språken i världen.

Professionella översättare

VI har noga valt ut ett team med certifierade expertöversättare som har lokal insikt och kunnande.

  • Certifierade översättare
  • Specialister och experter
  • Lokal kunskap
  • Korrekturläsning ingår

Läs mer om våra expertisområden och vad du kan förvänta dig gällande innehåll som översatts av en av Translate Companys översättare.

Översätt dina dokument

Kontakta oss

Korrekturläsning för perfekt resultat

Förutom översättningstjänster erbjuder vi även exakta och effektiva korrekturtjänster. Vi rekommenderar professionell korrekturläsning för att säkerställa felfria översättningar.

Belåtenhet och kvalitet garanteras

När du väljer Translate Company för dina översättningsprojekt garanterar vi att du blir nöjd – till 100 procent.
Lär dig mer

Sekretesspolicy

Translate Company har alltid undertecknade sekretessavtal, Non-Disclosure Agreement. Våra kunder kan vara helt säkra på att deras dokument och dess innehåll kommer inte att lämnas ut till andra parter.

Hör av dig

sales@translatecompany.com
E-post