Translate Company
Se Cobolt på riktigt

Översättning till portugisiska

Portugisiska är världens femte största språk och det officiella språket i Portugal, Brasilien och flera afrikanska länder. Portugisiska är ett av världens mest använda språk i den utvecklade delen av världen, huvudsakligen i Sydamerika.

De flesta som talar portugisiska kommer från Brasilien, ett land som anses vara en av de snabbast växande ekonomierna. Med denna status drar Brasilien varje år stor nytta av enorma investeringar och ökande internationell handel. Självklart måste man, om man har för avsikt att expandera in på denna snabbt växande marknad, ha exakta portugisiska översättningar för de tjänster man erbjuder.

Translate Company erbjuder enbart professionella portugisiska översättningar oberoende av längd eller svårighetsgrad. De översättningstjänster vi erbjuder är pålitliga och återspeglar alltid exakt budskapet i ursprungsdokumentet.

Om portugisiska språket

Portugisiska språket började talas i norra Portugal under nionde århundradet före Kristus. Efter att ha återerövrat den iberiska halvön från araberna spreds språket över hela det område som är dagens Portugal. Senare, under tiden för de stora världsupptäckterna, spreds portugisiska över världen och blev det dominerande språket för de portugisiska kolonierna.

Idag har språket två huvudsakliga dialekter, europeisk portugisiska och brasiliansk portugisiska. De två varianterna är sinsemellan förståeliga men har väsentliga skillnader vad gäller stavning och satsuppbyggnad. Med det i bakhuvudet inser man att det är nödvändigt att en översättning är korrekt lokaliserad för målmarknaden så att förvirring och inkonsekvens undviks.

Professionella översättare

VI har noga valt ut ett team med certifierade expertöversättare som har lokal insikt och kunnande.

  • Certifierade översättare
  • Specialister och experter
  • Lokal kunskap
  • Korrekturläsning ingår

Läs mer om våra expertisområden och vad du kan förvänta dig gällande innehåll som översatts av en av Translate Companys översättare.

Översätt dina dokument

Kontakta oss

Korrekturläsning för perfekt resultat

Förutom översättningstjänster erbjuder vi även exakta och effektiva korrekturtjänster. Vi rekommenderar professionell korrekturläsning för att säkerställa felfria översättningar.

Belåtenhet och kvalitet garanteras

När du väljer Translate Company för dina översättningsprojekt garanterar vi att du blir nöjd – till 100 procent.
Lär dig mer

Sekretesspolicy

Translate Company har alltid undertecknade sekretessavtal, Non-Disclosure Agreement. Våra kunder kan vara helt säkra på att deras dokument och dess innehåll kommer inte att lämnas ut till andra parter.

Hör av dig

sales@translatecompany.com
E-post