Translate Company
Se Cobolt på riktigt

Översättning till ryska

Ryska är ett av världens största språk som främst talas i Ryssland och dess grannländer. Det finns över 300 miljoner människor som talar ryska i världen, det är officiellt språk i 8 länder och territorier likväl som i flera viktiga internationella organisationer.

Ryssland tillhör de starkaste ekonomierna och är en av de snabbast växande marknaderna med stora möjligheter för företag att expandera. Det är även ett av de länder som har mest naturresurser och energitillgångar i världen och landet har viktiga ekonomiska band till i princip alla större länder och marknader.

Alla ryska översättningar måste hanteras på rätt sätt så att kundens slutliga dokument alltid är exakt och pålitligt. Våra professionella ryska översättningar hanteras enbart av infödda översättare så att vi är säkra på att våra översättningstjänster är exakta och felfria.

Om ryska språket

Ryskan är ett av de slaviska språken och talas framförallt i Ryssland och dess grannländer. Det finns över 300 miljoner människor i världen som talar ryska vilket innebär att det är ett av de största språk som finns. Det finns historiska fakta som tyder på att ryska utvecklades ungefär 1 000 år före Kristus men det moderna ryska språket etablerades inte förrän sex-, sjuhundra år senare.

Ryska är även det geografiskt mest spridda språket i Europa och Asien och talas i olika länder både som modersmål och som andraspråk. Ryskan är även ett viktigt språk för internationell handel, politik och diplomati.

Professionella översättare

VI har noga valt ut ett team med certifierade expertöversättare som har lokal insikt och kunnande.

  • Certifierade översättare
  • Specialister och experter
  • Lokal kunskap
  • Korrekturläsning ingår

Läs mer om våra expertisområden och vad du kan förvänta dig gällande innehåll som översatts av en av Translate Companys översättare.

Översätt dina dokument

Kontakta oss

Korrekturläsning för perfekt resultat

Förutom översättningstjänster erbjuder vi även exakta och effektiva korrekturtjänster. Vi rekommenderar professionell korrekturläsning för att säkerställa felfria översättningar.

Belåtenhet och kvalitet garanteras

När du väljer Translate Company för dina översättningsprojekt garanterar vi att du blir nöjd – till 100 procent.
Lär dig mer

Sekretesspolicy

Translate Company har alltid undertecknade sekretessavtal, Non-Disclosure Agreement. Våra kunder kan vara helt säkra på att deras dokument och dess innehåll kommer inte att lämnas ut till andra parter.

Hör av dig

sales@translatecompany.com
E-post