Translate Company
Se Cobolt på riktigt

Översättning till spanska

Spanska är idag världens tredje största språk och talas främst i västvärlden. Det kommer ursprungligen från Spanien men är det vanligaste språket i Central- och Sydamerika. För de som vill erbjuda tjänster på olika spanska marknader är det uppenbart att det krävs pålitliga spanska översättningar.

Translate Company är en ledande leverantör av professionella spanska översättningar inom många olika områden och nischer. Våra översättningstjänster är alltid pålitliga, felfria och exakta.

Om spanska språket

Spanska är ett av världens största språk och det officiella språket i 21 självständiga länder. Det talas utbrett i Europa, Central- och Sydamerika av över 500 miljoner människor. Spanska är ett romanskt språk som ingår i den iberoromanska språkgruppen som etablerades under 800-talet.

Modern spanska är ett av de snabbast växande språken i världen, med beräkningar som visar på att år 2050 kommer 10 % av världens befolkning att tala spanska. Det är det näst vanligaste språket i USA där det finns över 50 miljoner spansktalande människor. Spanska lärs även ut i skolor över hela världen och har ett stort kulturellt inflytande i många länder.

Professionella översättare

VI har noga valt ut ett team med certifierade expertöversättare som har lokal insikt och kunnande.

  • Certifierade översättare
  • Specialister och experter
  • Lokal kunskap
  • Korrekturläsning ingår

Läs mer om våra expertisområden och vad du kan förvänta dig gällande innehåll som översatts av en av Translate Companys översättare.

Översätt dina dokument

Kontakta oss

Korrekturläsning för perfekt resultat

Förutom översättningstjänster erbjuder vi även exakta och effektiva korrekturtjänster. Vi rekommenderar professionell korrekturläsning för att säkerställa felfria översättningar.

Belåtenhet och kvalitet garanteras

När du väljer Translate Company för dina översättningsprojekt garanterar vi att du blir nöjd – till 100 procent.
Lär dig mer

Sekretesspolicy

Translate Company har alltid undertecknade sekretessavtal, Non-Disclosure Agreement. Våra kunder kan vara helt säkra på att deras dokument och dess innehåll kommer inte att lämnas ut till andra parter.

Hör av dig

sales@translatecompany.com
E-post